<<< zpět na hlavní stránku
Ing.Martin Bílek
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0601586


 

Rozsah činnosti

 

Inženýrská činnost v investiční výstavbě (TDI – technický dozor investora)

 

1.      Kompletní zajištění představební přípravy

·        Spolupráce s investorem při výběru dodavatele projekčních prací

·        Spolupráce s investorem při výběru dodavatele stavby

·        Zajištění smluvních vztahů se všemi subjekty

 

2.      Technický dozor investora

·        Vedení veškerých prací v průběhu výstavby

·        Zastupování investora při veškerých jednáních s dodavateli stavebních prací

·        Zastupování investora při veškerých jednáních s dotčenými orgány státní správy

·        Přejímka jednotlivých prací i celého díla

 

3.      Příprava staveb pro kolaudační řízení

·        Příprava podkladů pro kolaudační řízení

 

Stavební činnost

 

  1. Generální dodávky staveb
  2. Výstavba rodinných domů
  3. Rekonstrukce rodinných domů
  4. Rekonstrukce bytových objektů a objektů občanské vybavenosti
  5. Výstavba průmyslových objektů
  6. Zajištění výstavby inženýrských sítí

 

Ceny

 

Veškeré ceny jsou sjednávány individuálně dle rozsahu prací a potřeb investora. Rozsah prací je upraven příslušnou mandátní smlouvou, v případě stavebních prací smlouvou o dílo